Algemene voorwaarden Hogenbirk Bedrijfswagens

Op alle leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd onder nr 463/94
ter griffie van de Rechtbank van Rotterdam.

 

Algemene voorwaarden te downloaden (PDF).

 

Hogenbirk Bedrijfswagens B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24282099

Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart